Palaute     Yhteystiedot     Sivukartta          Tulosta   

30.6.2014

Asiaa lämpöpumpuista ja kylmä- ja ilmastointilaitteista

Fluorattujen kaasujen uusi EU-asetus astuu voimaan 1.1.2015

 

Uuden asetuksen tavoitteena on rajoittaa fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä erilaisin keinoin ja asetuksessa myös säädetään kaasujen käsittelijöiden pätevyyksistä. Asetus kannustaa F-kaasujen käytön vähentämistä ja korvaamista vaihtoehtoisilla ilmastolle vähemmän haitallisilla kaasuilla.

 

Fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut ovat voimakkaita kasvihuoneilmiötä lisääviä kaasuja, jotka vaikuttavat heikentävästi otsonikerrokseen. F-kaasujen käyttö ja siten myös päästömäärät ovat lisääntyneet yleisesti 1990-luvun lopulta lähtien, ja niitä käytetään muun muassa kylmä- ja ilmastointilaitteissa ja lämpöpumpuissa. Luettelo tavallisimmista Suomessa käytetyistä F-kaasuista löytyy Ympäristö.fi-palvelun osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B93A81E42-F0D7-40A5-B168-DD36A7465362%7D/77451

 

Niiden F-kaasujen, joiden ilmastovaikutus eli GWP-kerroin on suuri eli noin 2500, käyttö on olemassa olevien laitteiden huoltotoimenpiteissä pääsääntöisesti kielletty vuoden 2020 alusta alkaen. (SYKE 2014). Lisää annetuista rajoituksista, kielloista ja aikarajoista kerrotaan asetuksen tekstissä, jonka voi lukea täältä: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&from=EN

  

Lähde: Suomen ympäristökeskus SYKE. Fluoratut kasvihuonekaasut.[Ympäristö.fi www-sivuilla]. Päivitetty 30.5.2014. [Viitattu 30.6.2014]. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/fkaasut