Palaute     Yhteystiedot     Sivukartta          Tulosta   

19.11.2015

Kiinteistöhuoltoyhtiön nimi on muuttunut, toiminta jatkuu ennallaan.

Lempäälän kuntakonsernin uudelleenorganisoinnin myötä on päätetty keskittää kiinteistöpalvelut Lempäälän Kiinteistöhuolto ja tekniikka LEKITEK Oy:öön.

Lekitekkiin on liikkeenluovuotuksella siirtynyt 1.11.2015 alkaen Lempäälän Lämmön kiinteistönhoitajat. Toiminta jatkuu ennallaan.

Vuoden 2016 alusta alkaen Lekitekkiin siirtyy liikkeenluovutuksella kiinteistöpalvelutyöntekijöitä Lempäälän kunnasta, jonka jälkeen voimme tarjota kokonaisvaltaista kiinteistöpalvelua kiinteistönhoidon, korjausrakentamisen, siivouksen, viherpalveluiden ja liikuntapaikkojen hoidon osalta.