Palaute     Yhteystiedot     Sivukartta          Tulosta   
Kiinteistöhuolto

Lempäälän Lämpö Oy tuottaa Lempäälän kunnan alueella asiakkaidemme kiinteistöjen tarvitsemia erilaisia kiinteistöhuoltopalveluita laaja-alaisesti ja kattavasti.

Kiinteistöhuoltopalvelut käsittävät joko kiinteistön kokonaisvaltaisen hoidon ympärivuotisesti kaikkine kiinteistön sisä- ja ulkopuolisine töineen, tai osan kiinteistön ylläpidon kannalta tarpeellisista kiinteistönhoitotöistä, jotka asiakas on antanut tehtäväksemme hoitaa.

Kiinteistön hoitotyöt voidaan jakaa sisä- ja ulkotöihin ja toisaalta eri vuodenaikoina suoritettaviin tehtäviin.

Sisätyöt

Kiinteistön sisäpuolisia töitä ovat kiinteistöjen yleisvalvonta ja taloteknisten koneiden ja laitteiden hoito ja valvonta. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi ilmastoinnin ja lämmityksen päivittäinen valvonta ja hoito.

Tehtäviin voivat kuulua lisäksi muut kiinteistössä tehtävät huoltotyöt kuten lamppujen vaihdot ja lukitukset sekä yleisten tilojen siivous.

Ulkotyöt

Kesällä tärkeimpiä ulkotöitä ovat piha-alueiden pesut, hiekanpoisto ja viheralueiden sekä istutusten hoito ja nurmikon leikkuu.

Syksyllä haravoidaan lehdet ja saatetaan istutukset talvikuntoon.

Talvella hoidetaan lumityöt, liukkaudentorjunta sekä lumen poiskuljetukset.

Ympärivuotisia töitä ovat kiinteistöjen liputukset ja roskien siivoaminen ulkoalueilta.

Ei ole niin pientä, eikä niin suurta asiaa, josta et voisi kysyä meiltä tarjousta.

Sinua ja kiinteistöäsi on palvelemassa osaava joukko kiinteistönhoitajia. Jokaiselle hoidossamme olevalle kiinteistölle nimetään oma vastuuhenkilö.

Tavoitteenamme on

  • Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja ymmärtäminen.
  • Oikean palvelukokonaisuuden etsiminen asiakkaan tarpeisiin.
  • Annettujen tehtävien tunnollinen hoitaminen.
  • Ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaisu asiakkaan parhaaksi.
  • Työmenetelmien ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen.
  • Toiminnan sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin ja olosuhteisiin.

PÄIVYSTYS 24 H 040-806 2161