Kaasu

Toimimme Lempäälän alueella kaasun jakelijana. Kaasu tulee Lempäälän Lämpö Oy:n verkkoon kolmelta paineenvähennysasemalta, jotka sijaitsevat Lastusissa, Sääksjärvellä ja Marjamäessä. Asemat on liitetty Gasgrid Finland Oy:n valtakunnalliseen siirtoverkkoon. Kaasua toimitetaan asiakkaille pääsääntöisesti alueille, joissa ei ole mahdollista liittyä kaukolämpöverkostoon tai asiakas hyödyntää kaasua muuhunkin tarkoitukseen kuin lämmitykseen.

Verkostomme kaasun jakelupaine on 3,5 baria. Pääsääntöisesti mittauskeskuksemme yhteydessä jakelupaine pudotetaan 20–100 mbariin.

Kaasulukeman voi ilmoittaa laskutusta varten täällä.

 

Liittyminen kaasuverkostoon

Annamme mielellämme lisätietoja kaasuverkkoon liittymisestä. Voit täyttää liittymistiedustelulomakkeen, niin otamme yhteyttä, tai voit soittaa meille (Toni Laakso 050 383 9342).

Valtuutetut kaasuasennus- ja huoltoliikkeet löytyvät Tukesin rekisteristä.

 

 

Piippu

Hinnasto

Pientariffin hinnasto

Pientariffin maksimiliittymisteho on 20 kW.

Pientariffin mukainen kaasuenergia on 1.1.2019 alkaen maakaasua tukkumarkkinoiden muutosten vuoksi. Lempäälän Lämpö Oy:n toimittama pientariffin mukainen kaasuenergia oli 2017-2018 uusiutuvaa biokaasua. Selvitämme paikallisten toimijoiden kanssa biokaasun tuotantohankkeiden edistämistä Lempäälän ja Vesilahden kuntien alueella.

Voimassa alkaen
Energian kulutusmaksu EUR/MWh (sis. alv 24%) Siirron kulutusmaksu EUR/MWh (sis. alv 24%) Siirron kiinteä maksu EUR/kk (sis. alv 24%)
1.1.2019 66,87 12,35 29,69
1.1.2018 60,09 12,35 29,69
1.8.2017 58,84 12,35 29,69


Kaasun hinta 1.1.2019 alkaen pitää sisällään energiasisältöveron, hiilidioksidiveron sekä huoltovarmuusmaksun. Biokaasusta (2017-2018) ei makseta energiasisältöveroa, hiilidioksidiveroa eikä huoltovarmuusmaksua.

Kaasun energiamäärää laskettaessa käytetään lämpöarvona 10 kWh/m³n.
Kevyen polttoöljyn lämpöarvona käytetään 10 kWh/litra.
m³n = kaasun kuutiomäärä normaalitilassa (0°C ja 1,01325 bar)

Muutoksia laskuihin 1.1.2020 alkaen

Kaasumarkkinoiden avautumisen myötä vuoden 2020 alusta lähtien kaasun mittaus ja laskutus perustuu ylempään lämpöarvoon aiemman alemman lämpöarvon sijaan. Tämän vuoksi kaasulaskujen ulkoasu eroaa hieman aiemmasta. Muutoksella ei ole vaikutusta asiakkaan kaasun käyttökustannukseen, vaan muutos on luonteeltaan tekninen: kaasun yksikköhinta laskee, mutta vastaavasti kaasua kuluu yksiköissä laskettuna enemmän.

Kaasun ylempi lämpöarvo on 1,1088 kertaa alempi lämpöarvo. Ylemmällä lämpöarvolla kaasun MWh-määrä on noin 10 % korkeampi ja kaasun hinta (€/MWh) noin 10 % alhaisempi kuin vuonna 2019. Verotus tapahtuu kuitenkin edelleen alemman lämpöarvon mukaan, minkä vuoksi laskulla verojen osalta kaasuenergian määrä on muunnettu alemman lämpöarvon mukaiseksi jakamalla se kertoimella 1,1088.

Lämpöarvon muuttumisen vuoksi kaasun hintoja tai energiamääriä ei voi suoraan verrata vuosien 2019 ja 2020 välillä, vaan vuoden 2019 luvut on ensin muunnettava ylempään lämpöarvoon.


 

 

Pien- ja yleistariffihinnasto 1.3.2021 alkaen

Sopimusehdot

Kaasutankkaus liikennekäyttöön 

Tankkausasemamme sijaitsee Helsinki–Tampere-moottoritien varrella lähellä Tampereen rajaa Lempäälän Sääksjärvellä, osoitteessa Varastotie 11, 33880 Lempäälä.

Kaasun hinta on 2,32€/kg (sis. alv. 24%) (päivitetty 28.4.2022).

Tankkausasema on puolijulkinen ja edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä. Valitettavasti emme voi tällä hetkellä (alkaen 29.1.2020) ottaa vastaan uusia asiakkaita, koska Varastotien tankkausaseman kapasiteetti on täydessä käytössä. Selvitämme toisen tankkausaseman sijoittamista Marjamäkeen tai Lempäälän keskustan alueelle.Lue, miksi kaasuauton valinta kannattaa!

Kaasutankkausta Varastotiellä

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi