KAUKOLÄMMÖN ENERGIAMAKSU LASKEE

Sääksjärvellä kaukolämmön energiantuotanto jatkuu biolämpölaitoksella.

Maakaasun energian yksikköhinta on laskenut raskaan polttoöljyn ja hiilen hintatekijöiden muutoksen johdosta. Maakaasun hintaindeksi muodostuu hintatekijöistä hiili 20 %, raskas polttoöljy 55 % ja energiahintaindeksi E40 25 %. Indeksit lasketaan kuuden (6) kuukauden kuukausi-indeksien aritmeettisista keskiarvoista. Maakaasun energiaverotusta on esitetty korotettavaksi 1.1.2016 alkaen.

Kaukolämmön energian hinta on ollut 1.1.2013 alkaen 59,41 €/MWh alv 0 %.

Kaukolämmön energian hinta on 1.1.2016 alkaen 57,57 €/MWh alv 0 %, eli 71,39 €/MWh sis.alv 24 %. Arvonlisäverollisen hinnan muutos on näin ollen -3,1 %.

Vaihtoehtoiset polttoaineet ja uutta tuotantokapasiteettia

Kaukolämmön energian tuottamiseksi uusiutuvista energialähteistä viemme eteenpäin laitosinvestointia Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavassa osoitettuun paikkaan. Osayleiskaavasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Keskustan alueella selvitämme myös muita laitossijoitus paikkoja ja biokaasun tuotantovaihtoehtoja.

Tavoitteenamme on saada Lempäälän keskusta-aluetta palveleva kiinteää polttoainetta hyödyntävä laitos toimintaan vuonna 2017-2018.


Ystävällisin terveisin,
Toni Laakso
Toimitusjohtaja
LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY


Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi