Lempäälän Lämpö Oy rakennuttaa kesällä 2021 kanavan siltaan suurempaa kaukolämpölinjaa. Tästä aiheutuu haittaa kevyelle- sekä ajoneuvoliikenteelle. Kanavan puolen ajoneuvokaista sekä kevyenliikenteenväylä ovat suljettuina lähes koko työnsuorituksen ajan, jolloin vain yksi kaista on käytössä. Ajoneuvoliikenne olisi hyvä suorittaa mahdollisuuksien mukaan turun tien kautta ruuhkien välttämiseksi. Rakennustyön ajankohta on ajoitettu koulujen kesäloman alkuun, jolloin siitä aiheutuvat haitat saadaan minimoitua. Työn kestoksi on arvioitu 3 viikkoa. Vuonna 2018 valmistuneen Viialantien biopolttoaineella toimivan lämpökeskuksen tuottamaa lämpöenergiaa saadaan näin tehokkaammin siirrettyä keskusta-alueelle ja siitä Hakkariin saakka. Tämä auttaa uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämistä ja sitä kautta lämmön tuotantoa saadaan ympäristöystävällisemmäksi. Rakennustyöllä saadaan myös kaukolämpöverkon energiatehokkuutta ja lämmöntoimitusvarmuutta parannettua.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi