Varautuminen mahdollisiin kaasun toimitushäiriöihin - suojattujen asiakkaiden kaasun saanti turvataan

 

Maakaasun häiriötilanteet pyritään ensisijaisesti hoitamaan markkinaehtoisesti. Suomen aikaisempaa monipuolisempi kaasujärjestelmä – yhteys Baltiaan, LNG-terminaalit, biokaasu – antaa tähän uusia mahdollisuuksia. Lisäksi maakaasun häiriötilanteisiin varaudutaan korvaavilla polttoaineilla ja vaihtoehtoisilla energiamuodoilla.

Yhtenä peruslähtökohtana on, että EU:n toimitusvarmuusasetuksen mukaisten suojattujen asiakkaiden kaasun saanti pyritään varmistamaan kaikissa olosuhteissa. Suojatuilla asiakkailla tarkoitetaan kaasuverkkoon liittyneitä kotitalousasiakkaita. Lempäälän Lämmöllä suojattuja asiakkaita ovat kaikki asuinkiinteistöt mm. rivi- ja omakotitalot sekä taloyhtiöt.

 

Toiminta pääpiirteissään

Kaasun toimitushäiriössä ja markkinan epätasapainotilanteessa järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland käynnistää kaupallisen ohjauksen. Tavoitteena on markkinaehtoisesti ohjata kaasun kulutus tasolle, joka vastaa fyysisesti maahantuotua määrää.

Jos kaasun maahantulo lakkaa molemmista suunnista (Imatra ja Balticconnector), kaasun käyttö rajoitetaan suojattuihin asiakkaisiin ja niihin, jotka ovat hankkineet kaasuntoimittajien tarjoamaa vaihtoehtoista polttoaineratkaisua, kuten höyrystettyä LNG:tä. Lempäälän Lämpö on velvoitevarastovelvollinen ja olemme tehneet  sopimuksen kaasun saamisesta mm. LNG:stä höyrystämällä. Jos putkessa oleva kaasuvarasto vähenee siihen pisteeseen, että siirtoverkon painetaso on alle 10 barg, voidaan verkkoon höyrystää nesteytettyä maakaasua, jolla yhdessä kaasuverkkoon syötettävän biokaasun kanssa turvataan suojattujen asiakkaiden kaasun saanti. Suojattujen asiakkaiden kaasun saannin varmistamisessa voidaan ääritapauksessa käyttää myös ns. toimitusvarmuusasetuksen solidaarisuuslauseketta; Suomella ja Virolla on puolin ja toisin velvollisuus toimittaa kaasua pyynnön esittäneen maan suojatuille asiakkaille

Luonnollisesti poikkeusolosuhteissa voidaan Huoltovarmuuskeskuksen luvalla ottaa käyttöön toimijoiden ylläpitämiä velvoitevarastoja turvaamaan energiahuoltoa.

 

Lisätietoa aiheesta:

Suomen kaasumarkkinan toiminta toimitusten häiriötilanteessa, Gasgrid Finland Oy:n tiedote 16.2.2022 https://gasgrid.fi/2022/02/16/suomen-kaasumarkkinan-toiminta-toimitusten-hairiotilanteessa/

Huoltovarmuuden yleinen tilannekuva: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/

Euroopan kaasutilanne: https://transparency.entsog.eu/#/map

”Suomi selviää talvesta, vaikka energian itätuontiin tulisi rajoituksia”
https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/eu-n-energiaministerit-keskustelevat-yhteisista-toimista-venajan-hyokkayksen-jalkeen

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi