Hauralassa Tiilentiellä ja Väinämöisentiellä saneerataan kaukolämpöverkon runkolinjaa ja talohaaroja. Työmaasta aiheutuu tilapäistä haittaa ajokaistoille sekä kevyenliikenteen väylälle. Työmaa valmistuu syyskuun 2022 aikana.

Urakoitsijana toimii Maanrakennus Harry Mäkelä Oy. Työmaata koskevat tiedustelut urakoitsijan puolesta Olli Inkiläinen p. 040 486 5890.

Työn tilaaja Lempäälän Lämpö Oy, yhteydenotot klo 08.00-16.00 välisenä aikana tuotantoinsinööri Henri Kalliokoski p. 044 431 4687, muuna aikana energiahuollon 24H-päivystys p. 0500 633 090.

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi