Avustus matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymiseksi asuinrakennuksille

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää avustusta asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi. Avustuksella on jatkuva haku ja sitä myönnetään vuosittain niin kauan kuin määrärahaa riittää. Avustuksen määrä vuodelle 2022 on yhteensä 10 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksessa on esitetty 10 miljoonan määrärahaa vuodelle 2023.

Lempäälän Lämmöllä on suunnitteilla matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtyminen, mikä on edellytys tuen saamiselle.

 

Avustuksen käyttötarkoitus

Avustus on tarkoitettu asuinrakennusten olemassa olevien kaukolämpölaitteistojen uusimiseen. Avustettavien kaukolämpölaitteistojen tulee mahdollistaa ns. matalalämpötilaisen kaukolämmön käyttö. Avustettavia ovat lämmönvaihtimet, joiden mitoituksen perusteena oleva kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Kaukolämpöjärjestelmän säätö ja tasapainotus ovat avustuskelpoisia vain lämmönvaihtimen uusimisen ohessa.

Avustusta voivat hakea laajasti kaikki asuinrakennuksen omistajat

  • Yksityishenkilöt (ml. Kuolinpesät, yhteisomistukset)
  • Taloyhtiöt
  • Yleishyödylliset yhteisöt (ml. ARA-yhteisöt)
  • Taloudelliset toimijat (yritykset, vuokrataloyhtiöt)
  • Säätiöt
  • Kunnat ja seurakunnat

ARA:n nettisivuilla on kerrottu tarkemmin avustuksen määrästä rakennustyypeittäin, hakemukseen tarvittavista pakollisista liitteistä sekä avustuksen maksamisesta. ARA: Avustus matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymiseksi asuinrakennuksille

Huomioitavaa on, että avustushakemus on jätettävä ARA:n ennen korjaustoimenpiteiden aloittamista. Työt saa aloittaa avustushakemuksen jättämisen jälkeen. Hakija tarvitsee myös aina kaukolämpötoimittajan puollon hankkeelle. Lempäälän Lämpö (kaukolämpöverkon haltija) antaa selvityksen siitä, että kiinteistö sijaitsee alueella, jossa laitteiston uusiminen edesauttaa matalalämpötilaiseen kaukolämpöön siirtymistä. Selvitykseltä on käytävä ilmi kaukolämpötoimittajan nimi. Lataa lomake: Kaukolämpötoimittajan lausunto (Word)

Lempäälän Lämmön kaukolämpöasiakkaat voivat lähettää sähköpostitse esitäytetyn lausunnon: toimisto@lempaalanlampo.fi

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi