Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Lempäälän Lämmön RRF-hankkeelle investointitukea

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt neljälletoista Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiselle puhtaan energian RRF-hankkeelle investointitukea yhteensä liki 109 miljoonaa euroa 15.2.2023. Elinkeinoministeri Lintilä toteaa, että nyt tukea saaneiden hankkeiden investointien kokonaisarvo tulee toteutuessaan olemaan liki puoli miljardia euroa. Hankkeiden tavoitteena on tuottaa monipuolisesti puhtaan energian ratkaisuja ja puhtia aluetalouksiin eri puolille Suomea.

Lempäälän Lämpö Oy:lle myönnettiin uuden energiateknologian investointitukea reilu 1,5 miljoonaa euroa Lempäälän lämmöntuotannon uudistamiseksi. Hankeen tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentää fossiilisen maakaasun käyttöä kunnan kaukolämpöverkon alueella. Investointien tulee valmistua 30.6.2026 mennessä.

”Työ-ja elinkeinoministeriön päätöksellä on merkittävä vaikutus investointien edistämiseksi, kaukolämmön energianhinnan vakauttamiseksi, huoltovarmuuden parantamiseksi ja ilmastohaasteeseen vastaamiseksi Lempäälän kunnan alueella”, kommentoi Lempäälän Lämmön toimitusjohtaja Toni Laakso.

Lempäälän tavoitteena on olla hiilineutraali kunta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite saavutetaan yhteistyöllä jokaisen lempääläisen voimin. Lempäälä on osa HINKU-verkostoa eli Hiilineutraalit kunnat -hanketta. Lempäälän Lämmön uusi RRF-hanke tulee viemään kuntaa kohti tavoitteiden saavuttamista.
Lempäälän ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage - Teknologia & Design © online.fi