Edelläkävijyys energiayhteisössä hanke

Uudet toimintatavat hajautetun sekä uusiutuvan energian ratkaisuissa olivat keskiössä Lempäälässä EU-rahalla toteutetussa selvityshankkeessa. Asumisen, viihtymisen ja palvelujen tueksi halutaan rakentaa lähienergiaratkaisuja, joissa käytetään apuna tekoälyä. Hankkeen tavoite oli kehittää jakamistalouteen perustuvien energiayhteisöjen syntymistä.

Kehitämme jakamis­talouteen perustuvien energia­yhteisöjen syntymistä

Selvityshankkeen toteutuksesta vastasi Lempäälän Lämpö Oy ja mukana oli alan yrityksiä ja oppilaitoksia. Edelläkävijyys energiayhteisössä -hankkeen kotisivuilla voi tutustua aiheesta tuotettuihin materiaaleihin tarkemmin: www.eehanke.fi

Hankkeessa syntyi myös tekoälyä hyödyntävän virtuaalivoimalan konsepti. Konseptin mukaan energian tuotantoa ja kulutusta voitaisiin ohjata resurssiviisaasti.

Tekoälyn avulla saatava ratkaisu vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä tasaamalla tehohuippuja sekä paikallisen tuotannon että valtakunnallisen sähköntuotannon osalta. Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta toimia sähkön tehoreservinä.

Tytäryhtiömme Lempäälän Energia on toteuttanut Lempäälän Marjamäen alueella LEMENE-hankkeen.

 

Saikan uudelle asunto­messualueelle rakentuu kauko­lämpöverkko! Asunto­messut Lempäälä 2026, tonttihaku alkaa pian.